BREAKING NEWS

“40%කට ආසන්න දේශීය අගය එකතු කිරීමක් සහිතව ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම මසකට දේශීයව පූර්ණ වශයෙන් එකලස් කරන වාහන ප්‍රමාණය 150කට අධිකයි. අද අපි දේශීය වශයෙන් වාහන නිපදවීමේ කර්මාන්තය දෙසට අත්තිවාරම් දමමින් සිටිනවා.” – කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ

40%කට ආසන්න දේශීය අගය කිරීමක් සහිතව, වාහන 150කට අධික ප්රමාණයක් පූර්ණ වශයෙන් එකලස් කරමින්, අපේ දරුවන්ට තාක්ෂණ දැනුම සහිත රැකියා අවස්ථාවන් ද උදා කර දීමට මේ වන විට ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම සමත් වීමෙන් පෙනී යන්නේ අද දවසේ අප දේශීය වශයෙන් වාහන නිපදවීමේ කර්මාන්තය දෙසට අත්තිවාරම් දමමින් සිටින බව යැයි කර්මාන්ත අමාත්ය විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මෙසේ පැවසුවේ, අද (20) හෝමාගම, ගොඩගම පිහිටි ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගමේ කම්හල් පරිශ්රයේදී දේශීයව එකලස් කරන ලද ට්රක් රථ සමූහයක් ජනගත කළ අවස්ථාවේදී ය.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ කර්මාන්ත අමාත්යවරයා මෙසේද සඳහන් කළේය.

“1982 දී එවකට පැවති රජය ඉන්දියන් අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම සමඟ ඇති කරගත් එකඟතාව අනුව තමයි ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම බිහිවන්නේ. මෙම සමාගමේ පරිපාලන බලය හා 28%ක කොටස් ඉන්දියන් අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම සතු වුවත් ශ්රී ලංකාවට සමාගමේ 72%ක කොටස් හිමිව තිබෙනවා. ඉන් සියයට තිහක් දේශීය කොටස් හිමිකරුවන් සතුව පවතින අතර ඉතිරි 42% කර්මාන්ත අමාත්යාංශය යටතේ පවතින ලංකා ලේලන්ඩ් සමාගමට හිමිව තිබෙනවා.

අපේ රජය බලය පත් වූවාට පසුව රුපියලට එල්ල වී ඇති පීඩනය අවම කරගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් වාහන ආනයනය සීමා කිරීමට ගත්තු ප්රතිපත්තිමය තීන්දුවත් ඒ වගේම ඒහා සමගාමීව වාහන එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තයට අදාළ සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය (SOP) හඳුන්වාදීමට හැකි වීමත් විසින් අද මේ රටේ ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම වගේම තවත් සමාගම් කිහිපයක් වාහන එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තයේ වෙනදාට වඩා උද්යෝගීමත්ව නියැලී සිටිනවා. සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය හඳුන්වා දීමට පෙර වාහන එකලස් කිරීමේ කර්මාන්තයේ නියැලී සිටියේ සමාගම් තුනක් පමණයි. අද එම කර්මාන්තයෙහි ලියාපදිංචි වී වාහන එකලස් කිරීමට එක්ව සිටින සමාගම් ගණන 10කට අධිකයි. 2021 මාර්තු 15 වැනිදා සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය ජනගත කිරීමෙන් දින 04කට පසුව මා ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් වාහන එකලස් කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාව වෙත නිරීක්ෂණ චාරිකාවක් සඳහා පැමිණියා. එදා පැමිණියේ මෙවැනි උද්යෝගීමත් වැඩ බිමක් වෙනුවට යම් තරමකට උදාසීන වැඩ බිමකට.

‘මසකට වාහන 150ක්’

අද මෙම ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගමෙහි වාහන එකලස් කිරීමේ ක්රියාවලියේදී 35% – 40% අතර ප්රමාණයකින් දේශීය අගය එකතු කිරීමක් සිදු වන බව දැනගත හැකි වුණා. එමගින් ටයර් ඇතුළු වාහන අමතර උපාංග නිෂ්පාදකයන්ටත් අතුරු අවස්ථා උදා වී තිබෙනවා, තමන්ගේ හැකියාව මෙම කර්මාන්තය සමඟ මුසු කරන්න. අපි ඉතාමත් සතුටු වෙනවා, සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය හඳුන්වා දුන්නාට පසුව අනෙක් ආයතනවලටත් වඩා උනන්දුවෙන් හා කාර්යක්ෂමව ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම මගින් ලැබුණු විශ්වාසනීය අවස්ථාව ඉතාම මැනවින් ප්රයෝජනයට ගැනීම පිළිබඳව. ඒ අනුව අද වන විට දේශීය අගය එකතු කිරීම 35% – 45%ක පවත්වාගනිමින් මාසයකට පූර්ණ වශයෙන් එකලස් කරන ලද වාහන 150කට අධික ප්රමාණයක් වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගමට හැකිව තිබෙනවා. විශේෂිත අවශ්යතා වෙනුවෙන් රජයෙන් ලැබුණු ඇණවුමකට මසකට වාහන 03 – 04ක් එකලස් කිරීම සිදුවූවත් අද මසකට වාහන 150කට අධික ප්රමාණයක් එකලස් කිරීම දක්වා ගෙවී ගිය කාලය තුළ ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම පැමිණ තිබෙනවා. එසේ 35% – 40%ක දේශීය අගය එකතු කිරීමක් සහිතව මසකට වාහන 150ක් පමණ එකලස් වනවිට, අපේ දරුවන්ට තාක්ෂණ දැනුම සහිතව රැකියා අවස්ථා උදාවන විට, එමගින් පෙනී යන්නේ දේශීය වශයෙන් වාහන නිපදවීමේ කර්මාන්තය දෙසට අපි අත්තිවාරම් දමමින් සිටින බවයි.

මම හිතනවා ලබන වසරේ යළි අප මෙහි පැමිණෙන විට ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම සමහරවිට වාහන එන්ජිමේ ඇතැම් කොටස් පවා දේශීයව නිපදවන තත්ත්වයකට මේ කර්මාන්තය පත් කිරීමට කැප වෙයි, කියා. අපි එසේ වේවා, කියා ප්රාර්ථනා කරනවා. දේශීය අගය එකතු කිරීම 35% 40%කට වඩා ඉහළ අගයකට යන්න පුළුවන්. එය ඉහළ අගයකට යන තරමට බදු සහනය ද ඉහළ යන ආකාරයට තමයි අපි සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය සකසා තිබෙන්නේ. ඒ නිසා වාහන එකලස් කිරීමේ නිරතව සිටි සෑම කර්මාන්තකරුවකුටම අනිවාර්ය පෙළඹවීමක් සිදු කරනවා, දේශීය අගය එකතු කිරීම දවසින් දවස වැඩි කිරීමට.

‘මාධ්ය මඟින් සාකච්ඡාවට නොගැනීම’

අප ගනු ලැබූ ඉහත කී ප්රතිපත්තිමය තීන්දු මත, සම්මත මෙහෙයුම් පටිපාටිය හඳුන්වාදීම මත මේ කර්මාන්තය තුළ සිදුවන ප්රබල වෙනස අපේ රටේ මාධ්ය මඟින් එතරම් ප්රබලව සාකච්ඡාවට ගැනෙන්නේ නැහැ. අපේ රටේ මාධ්ය ගෑස් ටැංකියක් පිපුරුණ විට ඒක ප්රවෘත්තියක් කර ගත්තාට, ගෑස් ටැංකිය අලුතින් හැදුවාම එක ප්රවෘත්තියක් කරගන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගම තුළ සිදුවෙමින් පවතින පරිවර්තනය, වෙනස සමාජය තුළ සංවාදයට භාජනයට විය යුතුයි. මෙම කර්මාන්තයට අලුතින් තව පිරිස් ඇදී එන පරිදි කටයුතු කළ යුතුයි. අපේ ඉංජිනේරුවන්ට, තාක්ෂණ ශිල්පීන්ට, තරුණ දරුවන්ට ඒ මගින් තමයි විශාල රැකියා අවස්ථාවන් හා නව දැනුම ලැබෙන්නේ.

මට මතකයි අද මෙම ස්ථානය ට්රක් රථ මිලදී ගැනීම පිණිස පැමිණ සිටින රත්න සහල් අධිපතිතුමන්ගේ පුතණුවන් මට දුරකථන ඇමතුමක් ගත්තා, වාහන ආනයනය සීමා කිරීම හේතුවෙන් සහල් ප්රවාහනයට වාහන නොමැති නිසා පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා, කියා. මම ඒ වෙලාවේ ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සභාපතිතුමන්ගෙන් අදාළ ඡායාරූප ගෙන්වාගෙන අතරමැදි ගනුදෙනුව කළා. දැන් තමයි සිහිපත් වන්නේ මම එදා එක්තරා ආකාරයකට අලෙවි නියෝජිතයෙකුගේ කාර්යය තමයි ඉටු කරලා තිබෙන්නේ. කොහොම වුණත් අපට ඉතා සතුටුයි. අද ආනයනික වාහන නොමැති වූවාට මෙම වාහන ලැබීමෙන් එතුමන්ලාට අද වෙනදාට වඩා සතුටක් දැනෙනවා ඇති. වාහන මිලදී ගන්නා මේ පිරිස තම කර්මාන්ත සඳහා අද යොදා ගන්නේ අපේ දරුවන්ගේ අතින් ඔප මට්ටම් වූ වාහනයි. එය අප කාටත් සතුටක්. මෙම ප්රවණතාව තව ඉහළට ඔසවා තැබීමට ඔබ සියලුදෙනාට හැකි වේවා’යි පතනවා.

මෙහිදී ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් කම්හල් පරිශ්රයෙහි නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් මෝටර් රථ වර්ණගැන්වීමේ යාන්ත්රික මෙහෙයුම් සංකීර්ණයක් විවෘත කිරීම ද කර්මාන්ත අමාත්ය විමල් වීරවංශ මහතා අතින් සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවට ලංකා අශෝක් ලේලන්ඩ් සමාගමේ සභාපති ශාන්ත ජයසේන, කළමනාකාර අධ්යක්ෂ උමේෂ් ගෞතම් යන මහත්වරු ද ගෙවී ගිය මාස කිහිපය තුළ වාහන 750කට අධික ප්රමාණයක් ඇණවුම් කළ ව්යාපාරික පිරිස ද එක්ව සිටියහ.

අනුරුද්ධ බණ්ඩාර රණවාරණ,
මාධ්ය ලේකම්,
කර්මාන්ත අමාත්යාංශය
2021.12.20
About the Author

Leave a Reply

*